arslege

 

4.12.2018

KRAKÓW

8 GODZIN

MAKSYMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW : 14
699

NETTO/OSOBA

CHARAKTER KURSU

Zatrudnienie cudzoziemców stało się częstą praktyką w polskich przedsiębiorstwach.Wiąże się ono jednak z szeregiem formalności, jakie należy dopełnić, aby móc taką osobę przyjąć do pracy. Jak to robić, żeby robić to właściwie? Uniknąć niepotrzebnych opłat? umieć doradzić klientom najlepsze rozwiązana? Tego wszystkiego dowiecie się Państwo podczas tego szkolenia, ponieważ celem szkolenia jest przedstawienie możliwości zatrudniania cudzoziemców oraz koniecznych dokumentów i formalności do wypełnienia w celu zgodnym z prawem zatrudniania lub pośrednictwa w zatrudnianiu cudzoziemców. W szczególności prowadzący szkolenie chcą rozwijać praktyczne umiejętności doboru właściwej formy zatrudnienia oraz wypełniania i przygotowania dokumentów.

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE?

test

radcy prawni i adwokaci

test

pracownicy działów prawnych

test

aplikanci radcowscy i aplikanci adwokaccy

test

studenci prawa

Teraz z dofinansowaniem UE do 80%
Za darmo sprawdzimy czy się kwalifikujesz.

PROGRAM SZKOLENIA

9:00 – 10:00

 • I. Warunki legalnego zatrudnienia cudzoziemców
 • II. Legalny pobyt i legalna praca
 • Dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce
 • Ułatwienia w przypadku paszportu biometrycznego oraz Karty Polaka

10:00 – 10:15

Przerwa kawowa

10:15 – 11:15

 • III. Legalizacja pracy cudzoziemca
 • Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej
 • Cudzoziemcy spoza UE – typy zezwoleń, praca sezonowa oraz zezwolenie na pobyt i pracę
 • Najnowsze zmiany, w tym zmiany w procedurze oświadczeń z 2018 r.
 • Mniejsze wymagania przy zatrudnianiu cudzoziemców:
 • -w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji
 • -obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy

11:15 – 11:30

Przerwa kawowa

11:30 – 12:30

 • IV. Obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemca
 • Forma umowy z cudzoziemcem: umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło
 • Samozatrudnienie cudzoziemców
 • Język umów
 • Zmiany stanowiska, pracodawcy oraz innych elementów pozwolenia
 • Równie traktowanie cudzoziemców
 • Przestrzeganie ważności dokumentów pobytowych i pracowniczych
 • Pilnowanie ważności wydanych wobec cudzoziemca dokumentów pobytowych i dotyczących legalizacji pracy

12:30 – 13:30

Przerwa obiadowa

13:30 – 14:15

 • V. Podatki a zatrudnienie cudzoziemca
 • Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
 • Miejsce zamieszkania
 • Podatki płacone przez cudzoziemców
 • Zeznania podatkowe cudzoziemców

14:15 – 14:30

Przerwa kawowa

14:30 – 15:30

 • VI. ZUS cudzoziemców
 • Zasady dotyczące cudzoziemców
 • -jednego ustawodawstwa
 • -równego traktowania
 • -zachowania praw nabytych
 • -sumowania okresów
 • Zaświadczenie A1

15:30 – 15:45

Przerwa kawowa

15:30 – 17:00

 • VII. Kontrole państwowych służb
 • Kto może kontrolować?
 • Jak przygotować się do kontroli?
 • Uprawnienia kontrolującego, uprawnienia kontrolowanego
 • Kontrola legalności pracy
 • Kontrola legalności pobytu
 • Skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca – dla pracodawcy oraz pracownika
 • Zobowiązanie do powrotu – jak przeciwdziałać?

TRENER

Agnieszka Wołyniec – Ostrowska Ekspert w zakresu prawa administracyjnego (KPA), doświadczenie zdobyte podczas pracy w Izbie Ogólnoadministracyjnej Naczelnego Sądu Admiracyjnego. Były Naczelnik w Zespole Podstawowych Praw i Wolności w Zespole Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie zajmowała się danymi osobowymi, informacją publiczną, funduszami unijnymi, zagadnieniami związanymi z prawem UE, kwestiami międzynarodowymi, prawem administracyjnym, prawem wyborczym. Autorka publikacji „Ochrona danych osobowych a dobra osobiste”. Inspektor ochrony danych osobowych. Koordynator wdrożenia nowych przepisów w wielu przedsiębiorstwach, w tym w podmiotach zatrudniających kilka tysięcy pracowników, od 3 lat lider działu prawa administracyjnego w OWIW Legal..

TRENER

Mikołaj Ostrowski adwokat i założyciel OWIW Legal. Absolwent aplikacji sądowej i adwokackiej. Ekspert z zakresu prawa handlowego i podatkowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektach związanych ze wsparciem biznesowym cudzoziemców, kojarzeniem partnerów biznesowych, analizach sytuacji finansowych potencjalnych partnerów, sporządzaniu umów biznesowych oraz obsłudze przedsiębiorstw zatrudniających cudzoziemców. Były szef działu procesowego wiodącej warszawskiej kancelarii. Czynnie udziela konsultacji w zakresie zakładania spółek na terenie RP dla cudzoziemców, reprezentuje cudzoziemców przed instytucjami Państwowymi, prowadzi spory podatkowe.

DLACZEGO WARTO SIĘ UCZYĆ Z NAMI?

abc

tylko praktyczna wiedza

abc

wieloletnie doświadczenie

abc

Najlepsi trenerzy

abc

Możliwość dofinansowania z UE

CO DOSTANIESZ NA SZKOLENIU?

– Profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe
– Program szkolenia wypracowany przez praktyków
– Małe grupy szkoleniowe
– Bezpłatną, miesięczną prenumeratę on – line magazynu Puls Biznesu


Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Prawomaniacy Sp. z o.o. (dalej: my). Nasz adres: ul. Towarowa 9f/21, 10-416 Olsztyn
Więcej...

Cześć, jestem Paulina.
Jeśli masz pytania odnośnie kursu to proszę skorzystaj z formularza po lewej lub zadzwoń do mnie.
Paulina Czerwińska
tel: 506 152 930
mail: pczerwinska@arslege.pl

Teraz z dofinansowaniem UE do 80%