Dofinansowanie aż do 80% na produkty ArsLege

W 2016 r. ArsLege uzyskało CERTYFIKAT SUS 2.0. potwierdzający jakość usług szkoleniowo-rozwojowych ( nr. certyfikatu Dekra/SUS/000036 )

Zdobycie tego certyfikatu umożliwia wprowadzenie naszych produktów do bazy usług rozwojowych, a co za tym idzie możliwość ich dofinasowania ze środków unijnych nawet do 80%.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy mający siedzibę, filię, delegaturę lub oddział na terenie jednego z następujących województw:

 • dolnośląskiego
 • kujawsko-pomorskiego
 • lubelskiego
 • lubuskiego
 • łódzkiego
 • małopolskiego
 • opolskiego
 • podkarpackiego
 • podlaskiego
 • śląskiego
 • świętokrzyskiego
 • warmińsko-mazurskiego
 • wielkopolskiego

oraz ich pracownicy, w tym właściciele i kadra zarządzająca.

Oznacza to, że z dofinansowania może skorzystać każda osoba zatrudniona w mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwie, nawet jeśli związana jest ona z danym pracodawcą wyłącznie umową o dzieło lub umową zlecenia. Z racji tego, że o dofinansowanie występuje przedsiębiorca musi on zatrudnić pracownika, którego chce skierować na kurs czy szkolenie przed wystąpieniem o dofinansowanie usługi i zatrudniać go przez cały okres trwania kursu.

JAK DUŻE MOŻE BYĆ DOFINANSOWANIE?

Poziom dofinansowania usługi rozwojowej, tj. szkolenia, kursu czy e-learningu różni się w zależności od założeń programu operacyjnego w danym województwie i może sięgać aż 80%

SKĄD POCHODZĄ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE?

Środki na dofinansowanie tzw. usług rozwojowych, tj. m.in. szkoleń czy e-learningu pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonego na wspieranie rozwoju przedsiębiorców i pracowników i są dystrybuowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych we wszystkich województwach, z wyłączeniem województw: mazowieckiego i pomorskiego.

KTO UDZIELA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI O TYM CZY MOŻNA SIĘ JUŻ UBIEGAĆ O DOFINANSOWANIE?

Informacji o tym czy w danym województwie dofinansowanie jest już możliwe lub kiedy będzie możliwe udzielają tzw. Operatorzy, a w przypadku gdy nie zostali oni jeszcze wybrani, Instytucje Zarządzające Regionalnym Programem Operacyjnym w danym województwie.

CZY MOGĘ UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE KAŻDEGO PRODUKTU ARSLEGE?

Dofinansowaniu podlegają produkty ArsLege wpisane do Bazy Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Są to:


WARSZAWA | Stacjonarny kurs przygotowujący do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską i adwokacją 2017.
Kurs wakacyjny. Oferta kursu umieszczona w Bazie Usług Rozwojowych obejmuje poza samym kursem stacjonarnym dostęp do wykładów video, testów, pakietu najtrudniejszych pytań )
GDAŃSK | Stacjonarny kurs przygotowujący do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską i adwokacją 2017.
Oferta kursu umieszczona w Bazie Usług Rozwojowych obejmuje poza samym kursem stacjonarnym dostęp do wykładów video, testów, pakietu najtrudniejszych pytań )
Nowoczesny prawnik w sieci – Skuteczny marketing internetowy dla branży prawnej.
Zwiększenie wiedzy na temat możliwości jakie daje internet w promocji marki osobistej oraz usług prawniczych.Poznanie takich platform jak Google AdWords, Google Analytics, naturalnych wyników google.

CHCĘ UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE JEDNEGO Z W/W PRODUKTÓW ARSLEGE

 1. Sprawdź czy program w Twoim województwie już ruszył.
 2. Wybierz jeden z powyższych produktów z naszej oferty (zapisz numer usługi).
 3. Skontaktuj się z lokalnym Operatorem, a on pomoże załatwić Ci wszelkie niezbędne formalności.

Szczegóły znajdziesz na stronie:
http://www.serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Województwa:

- kujawsko-pomorskie
- łódzkie
- małopolskie
- opolskie
- podkarpackie
- śląskie

W powyższych województwach trwają obecnie
konkursy mające na celu wyłonienie regionalnych operatorów.

oraz na stronie w serwisie Bazy Usług Rozwojowych: http://serwisuslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Lista punktów informacyjnych o funduszach europejskich: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/

Baza usług rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Dokładne informacje o wymogach oraz zasadach działania programu: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Masz pytania?
Dzwoń: 513-842-650
Pisz: kontakt@arslege.pl